Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden, op voorwaarde dat:

  • Het product is niet gebruikt, het is geen product dat om hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd.
  • Het zegel is nog intact.

De bedenktijd van 14 dagen zoals bedoeld in lid 1 gaat in: de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@oryzarosa.com, desgewenst via het contactformulier dat kan worden ingevuld via de website van Oryza Rosa, www.oryzarosa.com.

De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na mededeling van zijn herroepingsrecht aan Oryza Rosa te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht vervalt. Vergoeding retourkosten Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling tijdig retourneert, komen de kosten voor het retourneren van de gehele bestelling voor rekening van de consument.